Privatumo pranešimas – Delfi sporto centras

Menu

Rezervuoti laiką

PRIVATUMO PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Šiame privatumo pranešime nurodoma informacija, kurią mes renkame iš Jūsų, kai Jūs atvykstate į DELFI sporto centrą. Surinkdami šią informaciją, mes veikiame kaip duomenų valdytojas ir privalome Jums pateikti informaciją apie mus, apie tai, kodėl ir kaip mes naudojame ir tvarkome Jūsų duomenis, ir apie teises, kurias Jūs turite kaip duomenų subjektas.

Kas mes esame
UAB „Vandens parkas“ (toliau – Duomenų valdytojas arba mes), buveinės adresas Ozo g. 14C, LT-08200 Vilnius. Su mumis galite susisiekti vienu iš Jums patogiu būdu:
• raštu – el. paštu: info@delfisportocentras.lt;
• žodžiu – telefonu: +370 5 2111115;
• raštu – adresu: Ozo g. 14C, LT 08200, Vilnius;
• atvykus į UAB „Vandens parkas“ administraciją

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:
El. pašto adresas: info@vandensparkas.lt.
Pašto korespondencijos adresas: Ozo g. 14C, LT 08200, Vilnius
Laišką adresuokite: UAB „Vandens parkas“ Duomenų apsaugos pareigūnui.

Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?
Mes renkame asmens duomenis priklausančius šioms kategorijoms: vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, veido atvaizdas.

Kokiais tikslais tvarkome asmens duomenis?
Vienkartines paslaugas įsigijusių asmenų identifikavimo, lankytojų saugumo bei Asmenų pasirašiusių sutartį identifikavimo tikslais. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tam, kad jūsų įsigytomis paslaugomis negalėtų pasinaudoti pašaliniai asmenys, bei jūsų pačių saugumo užtikrinimui.

Kaip naudojame Jūsų asmens duomenis?
Mes renkame ir toliau tvarkome Jūsų asmens duomenis Jūsų sutikimu.

Kam teikiame Jūsų duomenis?
Mes Jūsų asmens duomenis saugosime mūsų duomenų bazėje. Jūsų asmens duomenys neperduodami jokiems tretiesiems asmenims. Mes nenaudojame Jūsų pateiktos informacijos automatizuotų sprendimų priėmimui.

Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis
Duomenis renkame tik tuos, kuriuos pateikiate Jūs, registruojantis pirmą kartą DELFI sporto centre.

Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų Duomenų valdytojui, tad, jei nuspręsite to nedaryti, negalėsite pasinaudoti jokiomis DELFI sporto centre teikiamomis paslaugomis.

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?
Mes saugosime Jūsų pateiktą informaciją 2 metus nuo paskutinio Jūsų apsilankymo sporto centre. Pasibaigus šiam laikotarpiui, mes saugiai ištrinsime jūsų asmens duomenis.

Kokios yra Jūsų teisės?
Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:

Susipažinimas su asmens duomenimis
Turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.

Asmens duomenų taisymas
Be to, jei manote, kad informacija apie jus yra neteisinga, neišsami arba netiksli, turite teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis.

Sutikimo atšaukimas
Atsižvelgiant į tai, kad mes tvarkome Jūsų asmens duomenis remiantis Jūsų sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Jūs Suprantate, kad sutikimo atšaukimas nedaro poveikio šiuo sutikimu pagrįstam duomenų tvarkymui, atliktam iki sutikimo atšaukimo. Duotą sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu el. paštu: info@delfisportocentras.lt arba +370 68229733.

Ištrynimas
Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis.

Duomenų tvarkymo apribojimas
Tam tikromis aplinkybėmis Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Prašome atkreipti dėmesį, kad pateikus prašymą apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, Jūsų galimybė pasinaudoti sporto centro paslaugomis gali keistis.

Su kuo turėčiau susisiekti kilus klausimams?
Jei turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami susisiekite su mumis.
Jei nesate patenkintas gautu atsakymu, turite teisę pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; tel. (+370 5) 271 2804, 279 1445; el. paštas: ada@ada.lt).

Mūsų, kaip Duomenų valdytojo, kontaktiniai duomenys:
UAB „Vandens parkas“
Juridinio asmens kodas 300023589
Buveinės adresas: Ozo g. 14C, 08200 Vilnius.
Tel. (+370 5) 211 11 15
El. paštas: info@vandensparkas.lt